[1]
ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ് 2019. പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ . ചെങ്ങഴി. 1, 1 (Nov. 2019), 28 - 36.