(1)
ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ്. പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ . chengazhi 2019, 1, 28 - 36.