ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ്. (2019). പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ . ചെങ്ങഴി, 1(1), 28 - 36. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/21