ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ്. പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ . ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 28 - 36, 15 Nov. 2019.