ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ്. 2019. “പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ ”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 28 - 36. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/21.