ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ് (2019) “പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ ”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 28 - 36. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/21 (Accessed: 17August2022).