[1]
ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ്, “പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ ”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 28 - 36, Nov. 2019.