ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ്. “പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ ”. ചെങ്ങഴി, Vol. 1, no. 1, Nov. 2019, pp. 28 -36, https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/21.