ഫാ. ജോബി ജേക്കബ്ബ്. “പുരുഷവിചാരണകള്‍ സാറാ ജോസഫിന്റെയും സക്കറിയയുടെയും കൃതികളില്‍ ”. ചെങ്ങഴി 1, no. 1 (November 15, 2019): 28 - 36. Accessed September 19, 2021. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/21.